top of page

Energetische opschoning van chakra's

Bijgewerkt op: 6 okt. 2023


Energetische opschoning van chakra's verwijst naar de praktijk van het zuiveren en in balans brengen van de energiecentra in het lichaam die bekend staan als chakra's. Dit kan op verschillende manieren gebeuren, zoals meditatie, visualisatie, yoga en technieken voor energetische genezing. Het doel is blokkades in de chakra's op te heffen en een gezonde energiestroom door het lichaam te herstellen. Dit zou het fysieke, emotionele en spirituele welzijn bevorderen.


Chakra's zijn energiecentra in het hele lichaam, met zeven hoofdcentra die beginnen bij de basis van de wervelkolom en eindigen bij de kruin van het hoofd. Elke chakra is verbonden met specifieke fysieke, emotionele en spirituele aspecten van iemands leven.


Energetische reiniging van de chakra's wordt geacht eventuele blokkades of onevenwichtigheden in deze energiecentra op te heffen. Dit kan worden gedaan door middel van verschillende praktijken zoals meditatie, visualisatie, yoga en energetische geneeswijzen zoals mahatma energie.


Tijdens deze oefeningen kan men zich richten op elke chakra en visualiseren dat er een energiestroom doorheen stroomt, die eventuele blokkades opheft en het evenwicht herstelt. Sommige mensen gebruiken ook specifieke kleuren, geluiden of affirmaties die bij elk chakra horen om te helpen bij het opschoningsproces.


Door de chakra's te reinigen en in evenwicht te brengen, wordt aangenomen dat iemand zijn lichamelijke gezondheid, emotionele welzijn en spirituele verbinding kan verbeteren. Dit kan zich op verschillende manieren uiten, zoals zich meer ontspannen voelen, meer gefocust zijn, meer energie hebben, zich meer geaard en in balans voelen, beter slapen, en vele andere.


Auteur: Anita VerholenComments


bottom of page